A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája ismét elnyerte az “Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája másodszorra tett eleget a minősítési követelményeknek, és munkájuk elismeréseként a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ismét az “Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet adományozta számunkra. Az akkreditációs minősítés három évre szól.

Az akkreditáció során tehetségügyi szakértők látogatták meg a tagóvodát, és személyes konzultációk alapján győződtek meg arról, hogy az intézmény megfelel-e a szakmai elvárásoknak.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája március 25-én kapta meg dr. Polonkai Máriától, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökétől az “Akkreditált Kiváló Tehetségpont” oklevelet.

A bejegyzés az obuda.hu oldalról származik, az örömteli hír itt található:

https://obuda.hu/blog/hirek/a-cseresznyevirag-muveszeti-ovoda-tagovodaja-ismet-elnyerte-az-akkreditalt-kivalo-tehetsegpont-cimet/?fbclid=IwAR3mudtGMgdA5RsYG7zwTHVOzaqSrFhRbTd_bZpwl-kxtj5-BSgBFwaXcec

Tájékoztatás az óvodai felvétel rendjéről a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik 2021. április 20-23. között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: „…Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2021. ÁPRILIS 20-23.

Óvodánk elérhetősége az online jelentkezéshez:

Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodájapais-o@kszki.obuda.hu06 1 243-2948
A székhely óvoda épülete – 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2.
A tagóvoda épülete – 1039. Budapest, Medgyessy Ferenc u. 1.

Az óvodai beiratkozáshoz további információkat tartalmazó teljes cikk az obuda.hu oldalon, itt olvasható, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok itt tölthetők le:

https://obuda.hu/blog/hirek/tajekoztatas-az-ovodai-felvetel-rendjerol-a-2021-2022-es-nevelesi-evre-vonatkozoan/?fbclid=IwAR1i7YIPIXv5dyMVSlTkURnZZxqYbQSa1CH9iNnT8tl2KseP74sE_-h8jsE

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES ÚJ ÓVODÁSAINKAT!

Fontos változás: a jelenlegiek helyett más óvodák biztosítanak ügyeleti ellátást április 6-tól

https://obuda.hu/blog/hirek/fontos-valtozas-a-jelenlegiek-helyett-mas-ovodak-biztositanak-ugyeleti-ellatast-aprilis-6-tol/?fbclid=IwAR2nZ2NG1idfzn_EHm2wfqQli0Ou69TK9oL4YdqEiRIcfxx3B0LNZAnrBZg

2021. március 26., 21:29

Ezúton is tájékoztatjuk az érintett szülőket az óvodai ügyeleti ellátás változásairól.

2021. április 6-tól megváltozik az óvodai ügyelet.

A jelenlegi ügyeletes óvodák helyett:

– az Ágoston Művészeti Óvoda, 1032 Budapest, Ágoston u. 2/a számú székhelyépülete, valamint

– a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája, 1039 Budapest, Kelta u. 8.

Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája

látja el a gyermekfelügyeletet a harmadik kerületben.

Az ügyeletes óvodák és munkatársaink felkészítése már zajlik, a szülők tájékoztatása is folyamatban van.

Kérjük, kísérjék figyelemmel az intézmények oldalát.

Korábbi cikkünk a veszélyhelyzet alatti óvodai ügyeleti ellátásról.