Óvodai iránytű 2022

 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

e-mail: pais-o@kszki.obuda.hu    

1039 Budapest, Pais D. u. 2. Tel: 243-2948

 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája    

e-mail: medgy-o@kszki.obuda.hu  

1039 Budapest, Medgyessy F. u. 1.  Tel: 244-3893                                  

Óvodavezető: Somodiné Kiss Terézia

Tagóvoda vezető: Zoller Nóra

Kattintson a lenti linkre és tekintse meg iránytűnket:

https://obuda.hu/blog/hirek/ovodai-beiratkozas-a-2022-2023-as-evre-ovodai-iranytu/?fbclid=IwAR1VNQFrFsEh77HWXTVA5Tdi6L2CwHxKL_1lhgQY_K6JtppvhAk1vpYPQYU

Kedves Szülők!

Intézményünk egy székhelyóvodából és tagintézményéből áll, két épületben működik.

Az óvoda nyitva tart mindkét épületben 6.00 órától 18.00 óráig.

A székhely óvoda Békásmegyeren a hegy felőli oldalon található, a lakótelep szélén, az Ó-falu közvetlen közelébe. Az utca zártsága miatt ideális környezetet biztosít a gyermek ellátásra. Megközelíthetősége: Szentendrei HÉV, BKV 243-as, 160-as járataival.

3 gyermekcsoportban történik a gyermekek nevelése, vegyes életkorú összetételben, részben osztott formában.

A tagóvoda Békásmegyeren, a Duna-parti oldalon található a piac közvetlen közelében, zárt utca részben az iskola és a bölcsőde mellett. Megközelíthetősége: Szentendrei HÉV, BKV 34-es, 204-es és 134-es járataival. A gyermekek ellátása 7 gyermekcsoportban történik, vegyes összetételben és részben osztott formában. Csoportszobáink, öltözőink mindkét épületben, tágasak, világosak, tornaszobáink jól felszereltek, korszerűek.

Munkánkat mindét épületben az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” elnevezésű pedagógiai program alapján végezzük, a kialakított funkciósarkok használata során a gyermekek mindennap:

  • a társadalmi környezetről szereznek ismereteket, gyűjtenek tapasztalatokat,
  • verseket, meséket ismernek meg, dolgoznak fel,
  • elsajátítják a zenei alapkészségeket,
  • megismernek dalos játékokat, népi hagyományokat,
  • mindennap gyakorolják a festést, rajzolást, mintázást, kézművességet
  • differenciáltan gyakorolják a nagymozgás formáit, fajtáit.

A játékba integrált nevelés mikro csoportos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján valósul meg.

A gyermekekkel kialakított kapcsolatunkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni:

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek,

és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

Intézményeink kiváló minősítéssel rendelkező akkreditált Tehetségpontok, 9 Tehetségígéreteket gondozó műhelyben történik a gyermekek foglalkoztatása.

Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelőmunkát képzett dajkák, logopédus, óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus kolléga is segíti.

Külön szolgáltatások: a szülői igények és gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével szerveződnek – épületenként is más-más formában.

Hagyományaink színesek, sokrétűek, a részletes leírásokat a honlapunkon találhatják meg a rendezvénytervünkben, Pedagógiai Programunkban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Az óvoda honlapján minden intézményi dokumentumunk megtalálható, az óvodai élet bemutatása mellett, tekintsék meg azokat, ismerkedjenek meg velünk, különös tekintettel, a Pedagógiai Programunkra!

Mindkét óvodai egység rendelkezik Alapítvánnyal:

  • Pais úti Óvodásokért Alapítvány (Székhely óvoda)
  • Hétszínvirág Alapítvány (Tagóvoda)

      Somodiné Kiss Terézia

óvodavezető