Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Óvodánk 2020-ban adott be pályázatot  Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodáját érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus és az intézményvezető által kijelölt pedagógusok közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  • A tehetséggondozás intézményi bevezetésének gyakorlata – a tehetséggondozói rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez kapcsolódó vezetői feladatok 
  • A tehetséggondozói rendszer gyakorlati működése
  • A Gardneri tehetségterületeken kidolgozott 30 órás gazdagító programok összeállítása
  • A tehetséggondozó műhelyek működési rendje, a működési rend kialakításának elvei
  • A tehetségműhelyek működésének gyakorlati megvalósulásának bemutatása a műhelymunkák módszertani felépítése, ráhangolás, érdeklődés folyamatos fenntartása, hangulati lezárás
  • Duálpedagógiai módszerek a műhelyvezetésben
  • A valós problémákat kutató, valamint a művészeti komplexitás módszerét alkalmazó műhelymunkák módszertani repertoárjának bemutatása
  • Tehetségígéreteket gondozó műhelyek együttműködése
  • A tehetséggondozáshoz tartozó dokumentációs rendszer bemutatása
  • A gyermekek tehetségútjának lekövetése

Kapcsolattartó: Nánásiné Lehner Mónika
Telefon: 06 1 243-2948
Email: pais-o@kszki.obuda.hu