Tehetségígéretek gondozása

A Kacskaringó Térbeli – Vizuális Tehetségígéreteket gondozó Műhely a Vasarely Múzeumban járt

A székhely óvoda Kacskaringó Térbeli – Vizuális Tehetségígéreteket gondozó Műhelye a Vasarely Múzeumban járt, alkotással kísért múzeumpedagógiai foglalkozáson, melynek címe “Színek és árnyalatok” volt. Büszkék vagyunk kis művészeinkre!

“Nyitva van a Műhely kapu…!” Bázisintézményi program

Posted on

2021. november 22-én a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként előadást tartott a tehetségígéretek gondozásának témakörében.

A program címe:

Nyitva van a Műhely kapu…! Hogyan épülnek fel valós problémákat kutató és művészeti komplexitást alkalmazó műhelymunkáink?

A programon a résztvevők prezentációt láthattak a tehetségígéreteink gondozásának elméleti alapjairól, valamint bemutatkoztak a Kis Felfedezők Természeti és a Kuckoló Térbeli – Vizuális Interperszonális – Intraperszonális Tehetségígéreteket gondozó Műhelyek.

A résztvevők megtekinthettek egy filmet egy műhelymunka felépítéséről – az érzelmi ráhangolástól a megvalósításon át a műhelymunkát lezáró ön – és társértékelés- valamint érzésvizsgálatokig. A résztvevők a film megtekintéséhez különféle megfigyelési szempontokat kaptak – a tehetséggondozó duálpedagógiai módszerek, az értékelés, valamint a ráhangolás, motiváció, érdeklődés fenntartása megfigyelésére, majd az egyforma szempontokat kapott kollégák csapatokat alkottak és fogalomtérképezés módszerével dolgozták fel a kapott információkat.

A csapatok szószólóinak beszámolója alapján megvalósult a horizontális tanulás.

A kollégákkal megismertettük tehetségígéreteket gondozó műhelyeink eszközrendszerét is – látogatást tettünk a műhely szobában.

A program végén a kollégákkal is végeztünk érzésvizsgálatot, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, köszönjük szépen!

A programon bemutatásra került Dr. Kovács Istvánné, Keresztély Dóra, Kohlbeck Mária, Nánásiné Lehner Mónika

óvodapedagógusok tehetségígéreteket gondozó munkája.

Prezentáció
Filmvetítés
Csapatmunka – a megtekintett film alapján, fogalomtérkép készítése a megfigyeléshez adott szempontokról
Tudásmegosztás
Érzésvizsgálatok a program végén
A tehetséggondozás eszközrendszerének megfigyelése – a műhelyterem megtekintése

Összefoglalás


„ A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című

NTP OTKP-19-0105″ azonosítószámú pályázat megvalósulásáról

A munkatervben betervezett modulok megvalósítása , fényképekkel illusztrálva

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája ismét elnyerte az “Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet

tehetsegpont-logo

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája másodszorra tett eleget a minősítési követelményeknek, és munkájuk elismeréseként a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ismét az “Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet adományozta számunkra. Az akkreditációs minősítés három évre szól.

Az akkreditáció során tehetségügyi szakértők látogatták meg a tagóvodát, és személyes konzultációk alapján győződtek meg arról, hogy az intézmény megfelel-e a szakmai elvárásoknak.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája március 25-én kapta meg dr. Polonkai Máriától, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökétől az “Akkreditált Kiváló Tehetségpont” oklevelet.

Az eredeti cikk az obuda.hu oldalon olvasható:

https://obuda.hu/blog/hirek/a-cseresznyevirag-muveszeti-ovoda-tagovodaja-ismet-elnyerte-az-akkreditalt-kivalo-tehetsegpont-cimet/?fbclid=IwAR3mudtGMgdA5RsYG7zwTHVOzaqSrFhRbTd_bZpwl-kxtj5-BSgBFwaXcec

 

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodája által megvalósított nyertes pályázat:

 

tehetsegpont-logo

A KIS FELFEDEZŐK TERMÉSZETI (INTERPERSZONÁLIS – INTRAPERSZONÁLIS)TEHETSÉGÍGÉRETEKET GONDOZÓ MŰHELYÜNK az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett  NTP-OTKP-19 A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására elnevezésű pályázaton 1.000.000,- Forint összegű támogatást nyert!

A pályázatunk azonosítója és jelmondata:

NTP-OTKP-19-0087

„Kis szívedhez szól a Föld!”

A pályázat megvalósítása: 2019. október – 2020. december.

Kiemelt fejlesztési területek: a gyermekek ÖKO- és lokálpatrióta szemléletének, kísérletező, kutató hajlamának, problémamegoldó gondolkodásának, együttműködési készségének és digitális kompetenciájának fejlesztése.

A támogatásból megvalósított tehetséggondozó modulok, élmény-és tapasztalatszerző programok:

 • Tűz modul – látogatás a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrsre, kísérletek az égéssel kapcsolatban
 • Levegő modul – kísérletek a levegőszennyezéssel kapcsolatban,
 • Környezetkímélő energiaforrások modul – fogalomtérkép készítése, online kutatómunka megvalósítása, részvétel a Villany Vili projektnapon a Csodák Palotájában, Energiakaland internetes oktatóprogram használata,
 • Kémiai kísérletek, színek, anyagok modul – kísérletek egyszerű anyagok elegyítésével, Kémcső Jenő projektnap a Csodák Palotájában,
 • Mágnesesség modul – kísérletek mágnessel, Mágnes Marci projektnap a Csodák Palotájában,
 • Biodiverzitás modul – az állatok világnapjának megünneplése, kreatív fejlesztő – és társas játékok a témában. A Budakeszi Vadasparktól interaktív foglalkoztató dobozok bérlése, eszközök vásárlása – interaktív foglalkozás két alkalommal az óvoda műhelytermében, darázsgarázs, süngarázs és fészkelő odú kihelyezése az óvoda udvarára, Bogárháton online foglalkozások három alkalommal – a lebontó állatok, beporzó állatok és a vízi állatok témakörében. Természeti kincsek gyűjtése az óvoda udvarán, vizsgálódások nagyítóval és USB mikroszkóppal, kiállítás rendezése az eszközzel készített képekből.
 • Víz modul – vizes élőhelyek veszélyben foglalkozás megtartása, tó terepszőnyeg kialakítása a műhelyteremben – a víz szennyezésével és tisztításával kapcsolatos szituációs játékok játszása. A Duna Múzeum által küldött eszközcsomag használatával a régi vizes mesterségek megismerése. Vizezős terepasztal használatával a víz erejének megtapasztaltatása.
 • Fenntarthatóság modul – a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos online kutatómunka, puzzle kirakások páros együttműködéssel, tabletek használatával, fogalomtérkép készítése. Kísérletek környezetvédelmi detektívkofferrel, megfigyelések az óvoda udvarán található meteorológiai állomás segítségével – vízminta vétele, vizsgálódások. A hulladékgazdálkodással, újrahasznosítással kapcsolatos online fejlesztő foglalkozás az FKF Nonprofit Zrt. Környezetvédelmi oktatóprogramjának keretében. Szelektív hulladékgyűjtő pont létrehozása a műhelyteremben, hulladékok válogatása.
 • Föld modul – a Föld megközelítése a világűrből – Naprendszer makett készítése labdákból, a bolygók keringésének és forgásának eljátszása, online kutatómunka, beszélgetés a témában – a fényszennyezés okainak, következményeinek feltárása. A Föld, mint termőtalaj – ültetés, kertgondozás az óvoda udvarán.

A támogatásból beszerzett eszközök:

 • 7 db a gyermekek által páros munkában használható tablet
 • Szelektív hulladék gyűjtőpont kialakítása
 • Vizezős terepasztal
 • Szilvafa, ribizli tövek, nárciszhagymák, gyermekkézbe való kerti szerszámok, kerti kesztyűk, öntöző kannák
 • Fészekodú, darázsgarázs, süngarázs – interaktív foglalkoztató dobozok bérlése, eszközök vásárlása, foglalkozások tartása a Budakeszi Vadaspark szakmai támogatásával
 • Fejlesztő- és társas játékok vásárlása a témákhoz illeszkedően: Fészekfoglaló társas játék, Zümmögő bogarak társas játék, Logico Piccolo keretek és feladatlapok, Hybrid autós kártya, Tropicarium kártya, Az én világtérképem, Brainbox Állatok társasjáték
 • Szemléltető DVD filmek vásárlása
 • A műhely logójával és a pályázat jelmondatával ellátott pólók a tehetségígéretes gyermekek és a műhelyvezetők részére óvodai használata.
Hatásvizsgálatok a műhelymunka végén
Kémcső Jenő Projektnap a Csodák Palotájában
Mágnes Marci Projektnap a Csodák Palotájában
Villany Vili Projektnap a Csodák Palotájában
Kémiai kísérletek. Színek, anyagok modul
Energiakaland internetes oktatóprogram használata
Levegő modul – zöld rendszámú autó felfedezése
Levegőszennyezés demonstrálása
Mágneses játékok a műhelyben
Az égés feltételeinek vizsgálata
Látogatás a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrsre
Tehetségút indító Útlevelek átadása
DVD film nézése – Az állatvilág bajnokai
Ki vagyok én? – barkochba játék állatokról a vizualitás kizárásával.
Bogárháton bemutató
Játék Logico Piccolo keretekkel
Zümmögő bogarak társasjáték
Bogaras bácsi előadása – beporzó rovarok
Internetes kutatómunka a fenntartható közlekedés témakörében
Páros online puzzle kirakás
Fogalomtérkép készítés – környezetkímélő és környezetszennyező közlekedési eszközök
Szemléltetés tablettel – A Föld megközelítése a világűrből témakörben
Bogaras bácsi előadása
FKF Környezetvédelmi oktatóprogram – interaktív foglalkozás
Szelektív hulladékgyűjtő pont használata
Ismerkedés a szelektív hulladékgyűjtő ponttal
Az Ófalu Közösségi Kert meglátogatása
Óvd a Földet! Plakátok kihelyezése
A mélység titkai DVD megtekintése
Pizza fogyasztása
Környezetvédelmi detektívkoffer használata
Ültetés, kertgondozás
Süngarázs, fészkelőodú, darázsgarázs kihelyezése az óvoda udvarára
Interaktív foglalkozás a Budakeszi Vadaspark szakmai támogatásával
Interaktív foglalkozás a Budakeszi Vadaspark szakmai támogatásával
Interaktív foglalkozás a Budakeszi Vadaspark szakmai támogatásával
Vizes élőhelyek tisztítása
Vizes élőhelyek foglalkozás
Kiállítás
Kiállítás
Kiállítás
Pólók a műhely logójával és a pályázat jelmondatával
Fotókönyv a pályázat eredményeiről
USB mikroszkóp használata
Meghívó a disszeminációs napokra
Emléklapok átadása
Kiállítás megtekintése
A Kis Felfedezők egy része
Az én világtérképem